Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Podpisanie umowy z COM-D na odbiór odpadów komunalnych na rok 2024

W Urzędzie Miejskim w Bolkowie przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Małgorzaty Wypych, podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjnym „COM-D” Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Romana Krosnowskiego. Umowa, będąca wynikiem przetargu obejmuje odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Bolków.

Podpisanie umowy daje nam gwarancję na dalszą profesjonalną i skuteczna realizację powierzonych zadań zmierzających do poprawy efektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.

Na zdjęciu od lewej: Roman Krosnowski, Grzegorz Kucab Burmistrz Bolkowa, Małgorzata Wypych Skarbnik Gminy Bolków

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.