Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów

Informujemy, że właściciele nieruchomości mają obowiązek we własnym zakresie wyposażyć nieruchomość w pojemniki i worki na odpady.

Przypominamy, że od  1 lipca 2019 roku na terenie Gminy Bolków obowiązuje 5-frakcyjna selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

Odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach o określonej kolorystyce:

szkło - zielony

papier - niebieski

metale i tworzywa sztuczne - żółty

biodegradowalne - brązowy

zmieszane - czarny

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.