Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w 2024 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny, wynosi 28,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - 1 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi:

  1. za pojemnik o pojemności 120 l -  6,00 z
  2. za pojemnik o pojemności 240 l -  12,50 zł
  3. za pojemnik o pojemności 1100 l -  58,00 zł
  4. za worek o pojemności 120 l -  18,00 zł
  5. za worek o pojemności 150 l -  22,50 zł
  6. za worek o pojemności 180 l -  27,00 zł
  7.  za worek o pojemności 240 l -  36,00 zł. 

Uchwała nr XXV/163/20 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 2020 r., - LINK

uchwała zmieniająca XXX/210/21 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 maja 2021 r. - LINK

Termin płatności: do 28 dnia danego miesiąca.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.