Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

PSZOK: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

1

 

Lokalizacja: teren byłego wysypiska śmieci – Wierzchosławice.
Godziny otwarcia: aktualne godziny otwacia

 

W tym miejscu są odbierane następujące odpady:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po chemikaliach,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • papier i tektura,
 • metal i tworzywa sztuczne,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • gleba i ziemia, w tym kamienie,
 • drewno,
 • magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
 • tonery,
 • styropian opakowaniowy
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte opony w ilości do 6 szt. rocznie
 • odpady niebezpieczne m.in.:
  • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
  •  urządzenia zawierające freony,
  •  farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywica,
  •  środki ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych,

 

Do PSZOK nie będą przyjmowane:

 • odpady zawierające azbest
 • zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne
 • opony od maszyn rolniczych i wielkogabarytowe
 • odpady nie stanowiące odpadów komunalnych.

Szczegółowe informacje o PSZOK zawiera uchwała Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXVI/179/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.

 

NUMER KONTAKTOWY DO PRACOWNIKA PSZOK 783 993 070
(numer aktywny w godzinach otwarcia PSZOK)

 

* to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, ławy krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, foteliki samochodowe, wanienki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów np. maskotki(nie zawierające części elektronicznych i elektrycznych), deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi (bez szyb), płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, karnisze.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.