Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

q

 

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466) odbiór:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wierzchosławicach
prowadzony przez Gminę Bolków z siedzibą
w Bolkowie przy ul. Rynek 1

Ponadto zgodnie z art. 37 ww. ustawy dystrybutorzy zobowiązani są do nieodpłatnego odebrania zużytego KOMPLETNEGO sprzętu elektronicznego i elektrycznego pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Na terenie Gminy Bolków funkcjonują:

  • SKLEP AGD RTV Mariola Markiewicz, ul. Rynek 35, 59-420 Bolków
  • FIRMA HANDLOWA "DOMUS" Krystyna Wojcinowicz, ul. Rynek 18, 59-420 Bolków

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.