Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na mocy Uchwały Nr XXX/210/21 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne od dnia 1 lipca 2021 r. zmianie ulega stawka opłaty, która będzie wynosić 28,00 zł od osoby na miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny lub
27,00 zł od osoby za miesiąc,  jeżeli właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.