Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 2024/2025

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z terenu Gminy Bolków jest:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „COM-D” Sp. z o. o.  z siedzibą w Jaworze przy ul. Poniatowskiego 25

  COM-D.png

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych pobieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bolków:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom”  Sp. z o.o. - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ul. Zielona 30, 58-420 Lubawka

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.