Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

I/2024 Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I postanowił zwołać I Sesję Rady Miejskiej w Bolkowie na dzień 6 maja 2024 r. o godz. 1200 w Galerii Historyczno-Artystycznej ARS ET HISTORIA w Bolkowie, ul. Niepodległości 10.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie I Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
 4. Powołanie Sekretarza obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bolkowie.
 6. Odczytanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bolkowie.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bolkowie.
 8. Odczytanie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bolkowie.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.