Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

LXIV/2024 Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 1100 odbędzie się LXV Sesja Rady Miejskiej w Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej w Bolkowie przy ul. Niepodległości 10, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie LXV Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena działalności OSP na terenie gminy Bolków z uwzględnieniem działalności jednostek operacyjno-technicznych oraz wydatkowanie środków na poszczególne jednostki OSP.
 7. Informacja na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie za 2023r. z uwzględnieniem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolków za 2023 r.
 8. Informacja na temat realizacji Programu współpracy Gminy Bolków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami za 2023 r.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bolków” Panu Mieczysławowi Zuber,

2) w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z „Bazy Mysłów”,

3) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków na lata 2024-2033,

4) w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolków na 2024 r.

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję: LINK

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.