Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

LIX/2023 Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 października 2023 r. (wtorek) o godz. 1000 odbędzie się LIX Sesja Rady Miejskiej w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bolkowie, z następującym porządkiem obrad:

  

  1. Otwarcie LIX Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
  2. Powołanie Sekretarza obrad.
  3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których Gmina Bolków jest organem prowadzącym,
  • w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  • w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków na lata 2023-2032,
  • w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na 2023 rok.
  1. Zakończenie obrad.

 

Materiały na sesję: LINK

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.