Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

LVIII/2023 Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 września 2023 r. (piątek) o godz. 1100 odbędzie się LVIII Sesja Rady Miejskiej w Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej w Bolkowie przy ul. Niepodległości 10, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie LVIII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
  2. Powołanie Sekretarza obrad.
  3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.
  5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja na temat działalności Centrum Medycznego w Bolkowie za II kwartały 2023 r.
  7. Interpelacje i zapytania.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bolków” Panu Ryszardowi Sułkowskiemu,

2) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Zakończenie obrad.

Materiały na sesje: LINK

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.