Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

LIII/2023 Sesja Rady Miejskiej

 ZAWIADOMIENIE

 

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 luty 2023 r. (wtorek) o godz. 1000 odbędzie się LIII Sesja Rady Miejskiej w Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej w Bolkowie przy ul. Niepodległości 10, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie LIII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.

5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Ocena ładu i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Bolków za 2022 r. z uwzględnieniem efektów pracy dzielnicowych.

7. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za II półrocze 2022 r.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Sady Górne;

2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków na lata 2023-2032;

3) w sprawie zmiany budżetu na 2023 r.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zakończenie obrad.

 

Materiały na sesję: LINK

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.