Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

XLVII/2022 Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 1000 odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej w Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej ARS ET HISTORIA przy ul. Niepodległości 10 w Bolkowie, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.

5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których Gmina Bolków jest organem prowadzącym;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Bolkowie.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zakończenie obrad.

 

Materiały na sesję: LINK

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.