Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Sesja XLII

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 900odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bolkowie, z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.

2.   Powołanie Sekretarza obrad.

3.   Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.

4.   Rozpatrzenie projektów uchwał:

  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  3. wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków na lata 2022-2031;
  4. zmiany budżetu Gminy Bolków na 2022 r.

5.   Zakończenie obrad.

Mteriały na sesję: https://bolkow.esesja.pl/

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.