Font size:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Найважливіші установи міста Болкова

Ważne instytucje w Bolkowie

  Найважливіші установи міста Болкова

Nazwa

назва установи

Adres

адреса

Numer telefonu

Телефонний номер

Urząd Miejski

міської адміністрації

ul. Rynek 1

+48 757413215

Ośrodek Pomocy Społecznej

Центр соціальної допомоги

ul. Kolejowa 10

+48 757413375

Policja

Поліція

ul. Rycerska 28

112

Straż Pożarna

Пожежна бригада

112

Pogotowie Ratunkowe

Служби невідкладної медичної допомоги

112

Urząd Pracy

бюро праці

ul. Rynek 36

+48 757414898

SPZOZ

Центр здоров'я, лікар

ul. Wysokogórska 6

+48 757413220

ARM-MED

Центр здоров'я, лікар

ul. Niepodległości 18

+48 756666999

Apteka Zamkowa

аптека

ul. Sienkiewicza 5

+48 518107482

Apteka Arnika

аптека

ul. Piastowska 5

+48 757413251

Apteka Zamkowa

аптека

ul. Rycerska

+48 664210654

Przedszkole

дитячий садок

ul. Sienkiewicza 39

+48 757413334

Szkoła Podstawowa Початкова школа

ul. Bolka 8b

+48 757413211

Zespół Szkół i Placówek

Вища школа

ul. Niepodległości 17

+48 757413364

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.