Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Hejnał

logo

Południe w Bolkowie obwieszcza "Rycerz". W roku 2006 Bolków dołączył do elitarnego grona miast, które mogą się poszczycić własnym hejnałem.

Rozbrzmiewa nad bolkowskim rynkiem w samo południe. Tuż po tym jak ratuszowy zegar wybije cztery razy na kwadranse czyli pełną godzinę, i dwanaście razy innym, godzinowym dźwiękiem. Melodia grana jest na dwie trąbki. To "Rycerz", oficjalny hejnał miasta. Tak więc nawet będąc w drugim końcu świata można usłyszeć jeden z symboli miasta i część jego głosu.

Po raz pierwszy jeszcze nieoficjalny, a proponowany hejnał Bolkowa, zabrzmiał nad miastem 2005 roku. Stało się to podczas imprezy zorganizowanej przez nieistniejące już radio BRW. Było to w dniu 22 marca 2005 roku. Hejnał zabrzmiał na początku imprezy czyli krótko po godzinie 16. Potem, po majowej sesji Rady Miejskiej hejnał zaprezentowano radnym. Na kolejnej sesji radni podjęli uchwałę o przyjęciu "Rycerza" i ustanowieniu go hejnałem miasta. Uchwała ta podjęta została 29 czerwca 2005 roku podczas obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej i nosi numer XXXV/182/05. Wprowadza ona zmianę do statutu gminy. Konkretnie do jednego z jego paragrafów - oznaczonego numerem 6, w którym jest mowa o symbolach gminy, takich jak herb czy flaga, dodany zostaje hejnał. "Hejnałem gminy jest kompozycja autorstwa pana Karola Krusia "Rycerz", której zapis nutowy stanowi załącznik nr 3a do statutu"(...)Hejnał może być grany lub odtwarzany podczas uroczystości, świąt i rocznic samorządowych i państwowych, a także w czasie uroczystości szkolnych, imprez sportowych i kulturalnych o charakterze gminnym i ponadgminnym". Tekst uchwały został wydrukowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 12 sierpnia 2005 roku. I ten dzień uważa się za początek obowiązywania uchwały miejskich rajców. Jednak wówczas "Rycerz" nie rozbrzmiewał nad miastem codziennie. Jedynie sporadycznie, podczas imprez miejskich, można było go usłyszeć. Dzięki staraniom kierownika Gminno - Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie Bogusława Krukowskiego zakupiono specjalne urządzenie, które umożliwia automatyczne i punktualne odgrywanie hejnału w południe lub przy okazji ważnych imprez sportowych, miejskich, państwowych i innych. Ustawienie hejnału jest automatyczne. Nawet, jeśli ratuszowy zegar zatrzyma się, hejnału i tak można w południe posłuchać. Czas trwania hejnału to dwa razy po 25 sekund przedzielone sekundową przerwą. Choć "Rycerz" jest krótki zwraca uwagę. Dla Bolkowian stał się już jednym z symboli codziennego życia. Bogusław Krukowski jest nie tylko inicjatorem zakupu urządzeń, ale i wprowadzenia hejnału. - O hejnale rozmawiałem kilka lat temu z Karolem Krusiem - wspomina Bogusław Krukowski. - Były to jednak tylko rozmowy teoretyczne. List, w którym Karol Kruś zawarł propozycję przekazania hejnału Bolkowowi nosi datę 10 lutego 2005 roku - dodaje Bogusław Krukowski. "Bogdan, jak obiecałem wysyłam Ci nuty i nagranie hejnału pt. "Rycerz". Jeśli się zdecydujecie odstąpię go bezpłatnie. Trzeba by go jednak lepiej nagrać. To, co przesyłam jest złej jakości. Pozdrawiam serdecznie Karol. PS. Powinno być trochę szybsze tempo." 25 maja 2005 roku Karol Kruś podpisał pismo o treści: "Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie kompozycji mego autorstwa (fragment utworu "Kender") jako hejnału Bolkowa".- Bolkowski hejnał powstał przypadkowo - mówi Karol Kruś, autor kompozycji. - Napisałem kiedyś hejnał na konkurs ogłoszony przez władze mojego rodzinnego miasta, Wągrowca. Niestety, komisji konkursowej nie spodobał się i kilka lat przeleżał w szufladzie. Jakiś czas temu pomyślałem, że mój hejnał pasowałby do miasta, w którym byliby rycerze i gdzie stoi zamczysko. Pomyślałem o Bolkowie. O pomyśle powiedziałem podskarbiemu Bractwa Rycerskiego Zamku Bolków Bogusławowi Krukowskiemu. Znamy się od lat. Od połowy lat 90 - tych jestem związany z bolkowskim bractwem rycerskim i zamkiem. Bywam tu na turniejach. Jako zespół muzyki folkowej połączyliśmy wówczas nurt rycerski. Powstało wtedy wiele kompozycji nawiązujących czy stylizowanych na muzykę dawną a inspirowanych rycerstwem. Powstało też wiele utworów dedykowanych rycerzom. Na płycie naszego zespołu "White garden" z roku 1998 znajduje się kompozycja "Kender". Kender to pseudonim jednej z dziewcząt związanych z bractwem. Właśnie ten utwór, a dokładnie jego wstęp, przerobiłem na konkursowy hejnał, który wysłałem do Wągrowca. I to jest właśnie dzisiejszy hejnał Bolkowa. Nagranie melodii na dwóch trąbkach wykonano w Jeleniej Górze. Uznałem, że jak na hejnał, jest nieco zbyt szybkie i zaproponowałem wolniejsze tempo - wspomina Karol Kruś. Nagrania bolkowskiego hejnału dokonał na trąbce Przemysław Parla. Producentem nagrania był Radosław Markowski, a jego realizatorem Krzysztof Chwaliński.

Karol Kruś, autor bolkowskiego hejnału urodził się 22 marca 1956 roku. Z wykształcenia jest polonistą. Jednak nie pracuje jako nauczyciel, a zajmuje się działalnością kulturalno - oświatową. m.in. prowadzi dwa zespoły, wśród nich wspomniany "White Garden". Zespół ten występuje czasem w Bolkowie podczas turniejów rycerskich i innych imprez zamkowych. Grał i śpiewał np. podczas Dni Bolkowa w roku 2006.

Małgorzata Tokarska - Mazur

 

mp3  midi

hejnal

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.