Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Atrakcje turystyczne

Walory przyrodnicze (przyroda)

Najcenniejszymi i najatrakcyjniejszymi miejscami sprzyjającymi rozwojowi rekreacji są „tereny zielone” Bolkowa i jego okolic:

Góra Ryszarda w Bolkowie – otwarta przestrzeń zieleni, z wyznaczonymi trasami spacerowymi i ścieżkami rowerowymi. Mała infrastruktura turystyczna pozwala na chwilę relaksu wśród zieleni drzew. Góra Ryszarda stanowi też doskonały punkt widokowy z przepiękną panoramą na miasto i okolice.

Wąwóz Lipy to rezerwat leśny o powierzchni 54,1 ha położony na północ od miejscowości Lipa, utworzony w celu ochrony naturalnych zbiorowisk leśnych. Spośród skupisk roślinnych najcenniejsze są tu fragmenty podgórskiej kwaśnej dąbrowy z udziałem gatunków ciepłolubnych i chronionych. Spośród zbiorowisk nieleśnych najcenniejsze są naskalne murawy, w skład, których wchodzą bardzo rzadkie gatunki roślin jak np. perłówka orzęsiona czy rojnik zwyczajny. Bogata jest flora rezerwatu (274 gatunki) odznaczająca się dużym udziałem roślin chronionych i rzadkich. Łącznie występuje tu 21 gatunków objętych ochroną, w tym 13 objętych ochroną całkowitą.

„Buki Sudeckie” jest to leśny rezerwat o powierzchni 174,42 ha, położony w gminie Bolków w obrębie Nowych Rochowic i Mysłowa. Chroni naturalne zbiorowiska leśne, głównie żyznej buczyny sudeckiej, lasy wyżynne z mozaiką siedlisk od kwaśnych dąbrów po wilgotne łęgi jesionowo-wiązowe. Należy do jednego z najpiękniejszych kompleksów leśnych w Sudetach ze starodrzewem i bogatym runem.
Znaczna część gminy leży w otulinie Parku Krajobrazowego „Chełmy” oraz Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

Trasy turystyczne piesze

szlak zielony - Szlak Zamków Piastowskich jest szlakiem tematycznym zaczynającym się na zamku Grodziec, a kończącym na ruinach zamku Grodno. Na teren gminy Bolków wkracza on na stokach Różanki w Górach Ołowianych (okolice Kaczorowa). Stąd grzbietem gór biegnie na wschód, a następnie, po przejściu najwyższego szczytu w tej grupie wzniesień – Turzca, opuszczając na krótko granice gminy, schodząc do doliny Świdnej, przekracza rzekę i dochodzi do Płoniny. Z Bolkowa szlak biegnie na północ do zamku Świny, a następnie skręca na wschód, tzw. Drogą Wapienną, okrążając od północy dolinę Nysy Szalonej, do której powraca poza granicami gminy, w Kłaczynie.

szlak czerwony prowadzi zasadniczo przez obszar Parku Krajobrazowego „Chełmy” – od Bolkowa do Myśliborza. Przez Gminę Bolków przebiega krótki południowy jego odcinek. Szlak zaczyna się przy nieczynnej stacji PKP w Bolkowie i podąża na północ wraz z zielonym szlakiem do zamku Świny.

szlak niebieski z Płoniny do Radzimowic, prowadzi na północ doprowadza do Mysłowa, a następnie drogą do Radzimowic, po czym opuszcza granice gminy, dalej biegnie w stronę Jeleniej Góry.

szlak żółty z Bolkowa na Trójgarb rozpoczyna się przy nieczynnej stacji PKP w Bolkowie, prowadzi na południe, przez centrum miasta, a następnie kieruje się do Wierzchosławic, skąd wprowadza do malowniczego przełomu przez masyw Truskolasu-Młynarki. Po jego przekroczeniu szlak opuszcza granice gminy i biegnie w stronę Kamiennej Góry.
Wyznaczone szlaki charakteryzują się wysokimi walorami poznawczymi, kulturowymi i przyrodniczymi.

Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Bolków

Trasa niebieska

Bolków-Wolbromek –Sady Dolne- Sady Górne- Figlów- Nagórnik - Półwsie – Bolków.
Trasa prowadzi z Bolkowa w kierunku Wolbromka rozciąga się wzdłuż rzeki Nysa Szalona przez ok. 5,5, km i dalej prowadzi w kierunku Sadów Dolnych , poprzez Sady Górne i wieś Figlów. Następnie biegnie w stronę Nagórnika, skręca na Półwsie i powraca do Bolkowa. Trasa charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi.

Trasa żółta

Bolków - Wierzchosławice – Wierzchosławiczki – Stare Rochowice – Płonina – Pastewnik – Bolków.
Trasa, opuszczając Bolków biegnie w kierunku Kamiannej Góry, doprowadza do wsi Wierzchosławiczki, a następnie polnymi ścieżkami biegnie do Starych Rochowic. Kolejnym etapem jest odcinek z Płoniny do Pastewnika i powrót do Bolkowa.
Trakt rowerowy w znacznej części przebiega przez malownicze lasy świerkowe.

Trasa zielona

Bolków – Wierzchosławice- Półwsie – Nagórnik – Kocików- Domanów – Pastewnik – Bolków.
Trakt wyprowadza z Bolkowa w kierunku Kamiennej Góry, gdzie we wsi Wierzchosławice skręca na Półwsie, prowadząc przez Domanów kieruje do Pastewnika, a następnie powraca do Bolkowa.
Trasa prowadzi przez punkt widokowy na góry Kaczawskie i lasy iglaste z największym wzniesieniem Truskolas.

Trasa czerwona - Szlakiem Zamków
Bolków – Wolbromek – Kłaczyna – Świny – Lipa – Muchówek – Radzimowice, Mysłów – Płonina – Pastewnik Górny – Wierzchosławice – Bolków.
Trasa przebiega przez zachodnio-północą część gminy, charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi oraz architektonicznymi.

Formy skalne na terenie gminy

Tym, co ściąga na te tereny liczne rzesze turystów szukających wrażeń w kontakcie z naturą są malownicze, przybierające różnorodne kształty, formy skalne, występujące na omawianym obszarze:

Czerwona Skała (Mysłów) - Skała ma postać muru, zorientowanego zgodnie z nachyleniem stoku, o wys. ok. 18m. Skały te są wulkanitami, o znacznej zawartości kwarcu i skaleni alkalicznych. Na powierzchni skała ma żywą, brunatno-szaro-fiolkowa barwę.

Księży Kamień ( Mysłów- Radzimowice) - Na formę skalną składa się kilka masywnych bloków zbudowanych z tzw. łupków radzimowickich. Forma skalna reprezentuje przykład ostańca wietrzeniowego, rozwiniętego w skałach niewystępujących poza metamorfikiem Gór Kaczawskich nigdzie indziej w skali Polski. Obok spontanicznie wkraczającej na skałę roślinności drzewiastej i krzewiastej oraz synantropijnych bylin, na powierzchniach skałki występuje ciekawa roślinność naskalna, a w otoczeniu rośnie konwalia majowa.

Świny – martwy przełom (Świny) - Powyżej Świn, na zachód od tej miejscowości, dolina niewielkiego cieku z płytkiej, nieckowatej, przechodzi w płaskodenną o stromych zboczach i głębokości ok.40 m. Na górnym załomie wschodniego zbocza doliny występują niewielkie, o wysokości 2-3m, formy skalne, zbudowane z wulkanitów. Zbocza porośnięte są lasem z dużym udziałem dębu i buku. W miejscu gdzie do głównej doliny dochodzi mniejsza, sucha dolinka, również o cechach przełomu, zlokalizowany został tam zamek Świny.

Radzimowice -
zwane też Starą Górą (Altenberg), dawniej przysiółek Mysłowa, obecnie najmniejsza w gminie wieś sołecka licząca 10 domów. Radzimowice położone są na południowo-wschodnich zboczach Żeleźniaka 666 m n.p.m, na spłaszczeniu łączącym go z Owczarką i Osełką. Występujące na terenie Gór Kaczawskich łupki nazywane są od nazwy wsi "radzimowickimi". Okolice Radzimowic od wieków znane są ze znajdujących się tam surowców mineralnych, dawniej funkcjonowały tutaj kopalnie, po których do dni dzisiejszych zachowały się sztolnie „Arnold” i „Luis”. Legenda o mistrzu Laurentiusie z Turyngii mówi, że w 1165 r. na zlecenie Cystersów odkrył rudy miedzi w Miedziance, Kowarach i najprawdopodobniej w okolicy Żelaznej Kopy (Żeleźnik). Pokrywa się to z pierwszą wzmianką o tej miejscowości z 1241 r. mówiącą o istniejącym w tym rejonie mieście górniczym. Przez wieki wydobywano tu złoto, srebro, rudy miedzi, ołowiu i arsenu. W 1892 r. pożar strawił całą miejscowość. Od tej daty zachowały się jedynie dwa domy o budowie szachulcowej. Obecnie Radzimowice stanowią jeden z najbardziej malowniczych zakątków gminy Bolków. Są wyjątkową atrakcją dla osób szukających spokoju, wyciszenia oraz możliwości obcowania z przyrodą. Radzimowice posiadają idealne warunki do uprawiania turystyki pieszej. Głównymi atutami miejscowości są niepowtarzalne widoki, urokliwy ryneczek oraz niepowtarzalna atmosfera tam panująca.

Film promujący Radzimowice

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.